Dịch Vụ Tư Vấn

VietGAP

ISO 9001:2015

ISO 17025:2005

HACCP

An toàn thực phẩm

ISO 22000:2005

Chúng Tôi Là Ai

Liên Hệ Nhân Viên

Phản hồi của khách hàng

Đăng ký hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng theo Nghị định 62/2016/NĐ-CP

Ngày 1/7/2016 Chính phủ ban hành nghị định 62/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp […]

Chứng Nhận FSSC 22000

Thể Hiện Cam Kết Của Tổ Chức Trong Vấn Đề An Toàn Thực Phẩm. THÁCH THỨC KINH DOANH Trong bối […]

ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020

Ngày 15/08/2017 UBND Tỉnh Quảng Ninh ra quyết định số 3151/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao chất […]

Bản Tin Mới

Liên hệ với chúng tôi