An toàn thực phẩmHACCPISO 22000

ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NINH ĐẾN NĂM 2020

Ngày 15/08/2017 UBND Tỉnh Quảng Ninh ra quyết định số 3151/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án nâng cao chất lượng quả lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

Vinatest xin gửi tới Quý vị nội dung văn bản để Quý vị có cái nhìn toàn cảnh hơn về yêu cầu cấp thiết của An toàn thực phẩm trong hiện tại và tương lai.

Click để xem ội dung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *