Uncategorized

Chứng Nhận FSSC 22000

Thể Hiện Cam Kết Của Tổ Chức Trong Vấn Đề An Toàn Thực Phẩm.

THÁCH THỨC KINH DOANH

Trong bối cảnh nhu cầu và áp lực từ phía người tiêu dùng ngày càng tăng lên, các đơn vị bán lẻ yêu cầu các nhà cung cấp phải chứng minh được khả năng tuân thủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm đã được công nhận. Trong số các tiêu chuẩn được ban hành trong vài năm gần đây, có một số tiêu chuẩn được xây dựng bởi các nhà cung cấp hoặc các hiệp hội. Điều này có nghĩa rằng mỗi đơn vị sản xuất được đánh giá và chứng nhận theo một loạt rất nhiều các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm khác nhau, hậu quả là dễ gây nhầm lẫn cho cả đơn vị xuất xuất lẫn người tiêu dùng. Chính vì điều này, Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đã kết hợp hai chứng chỉ ISO 22000 và PAS 220 thành tiêu chuẩn FSSC 22000 (Chứng nhận Hệ thống An toàn Thực phẩm), và được tổ chức GFSI chấp thuận. Tiêu chuẩn FSSC 22000 được xem là tiêu chuẩn ngang cấp  và có thể thay thế cho các tiêu chuẩn được công nhận trước đây bởi GFSI như BRC, IFS, SQF.

GIẢI PHÁP

Tiêu chuẩn FSSC 22000 là gì? 
FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất thực phẩm. Tiêu chuẩn này bao gồm các yêu cầu sau: 
   Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm, phù hợp với tiêu chuẩn ISO 22000:2005;
   Các Chương trình quy định điều kiện tiên quyết, như được quy định bởi BSI-PAS 220:2008;
   Các yêu cầu bổ sung: Bảng tóm tắt các quy tắc áp dụng; Các yêu cầu kỹ thuật đối với các dịch vụ và sự sắp xếp nhân sự trong việc áp dụng các nguyên tắc an toàn thực phẩm.
Những lợi ích của tiêu chuẩn FSSC 22000
   Tiêu chuẩn FSSC 22000 là cơ chế an toàn thực phẩm toàn cầu.
   Được xác nhận và công nhận bởi tổ chức GFSI.
   Được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn đã được công nhận.
   Được xem như là chìa khóa thâm nhập hệ thống chuỗi bán lẻ toàn cầu.
   Giảm thiểu tối đa rủi ro trong vấn đề an toàn thực phẩm.
   Quản lý hiệu quả quá trình sản xuất nội bộ và giảm thiểu nguy cơ thất bại trong sản xuất kinh doanh.
   Củng cố và xây dựng cách tiếp cận sáng tạo để hướng đến vấn đề an toàn thực phẩm.
   Giúp quý khách hàng tập trung vào những vấn đề thiết yếu, quan trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *